Privacy beleid

DE KORTE VERSIE - want wij willen je in mensentaal duidelijk maken waar dit over gaat

OMGDPR! Waar gaat die GDPR toch over? Wel, met GDPR wil de overheid bedrijven, organisaties en iedereen die met persoonsgegevens van anderen omgaat, verplichten hier even bij stil te staan en er voorzichtig mee om te springen. Geen slecht idee! Daarom: al onze kaarten op tafel!

Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival verzamelt ook jouw gegevens, als je je inschrijft op onze nieuwsbrief via de website of tijdens een activiteit, als je registreert voor een activiteit, als je ons een mailtje stuurt. Wij gebruiken deze gegevens enkel om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, of van wijzigingen i.v.m. die activiteiten, of om aanvragen en bestellingen allerhande (bv. als je een voorstelling wil boeken of een cd’tje wil bestellen) te verwerken. 

Wij geven deze informatie niet door aan derde partijen die jullie ongevraagd zouden kunnen lastigvallen met hun aanbod, en het is ook steeds mogelijk om je uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Toch niet blij met hoe we met je persoonsgegevens omgaan, wil je liever info ontvangen op een ander e-mailadres, wil jij wel eens zien welke gegevens we van jou bijhouden, of wil je dat we je voor altijd met rust laten? Stuur ons dan een mailtje op info@zonzocompagnie.be en wij bezorgen je zo snel mogelijk een antwoordje! 

DE LANGE JURIDISCHE VERSIE - als u even uw tijd wil nemen

Contact

Als Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zonzo Compagnie
Offerandestraat 1-3
B-2060 Antwerpen 
info@zonzocompagnie.be
+32 (0)3 291 42 02

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival (uitvoering overeenkomst)
  • het verwerken van bestellingen en aanvragen (uitvoering overeenkomst)
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan/verzamelen/verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
  • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
  • rijksregisternummer
  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
  • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel tot wanneer de verstrekker ze wil laten wissen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacybeleid

Zonzo Compagnie/BIG BANG Festival kan zijn privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet die vanaf 25 mei 2018 in voege trad.